NASZA OFERTA

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH:
- pełnienie funkcji kierownika budowy
- odbiory techniczne lokalu/budynku
- ocena stanu technicznego lokalu/budynku
- ocena możliwości zabudowy nieruchomości gruntowej
- kosztorysowanie robót budowlanych
- porady w zakresie prawa budowlanego
- kompleksowa realizacja inwestycji
- odbiory rusztowań

DLA WSPÓLNOT i SPÓŁDZIELNI:
- przeglądy roczne
- przeglądy pięcioletnie
- opinie dotyczące stanu technicznego budynku/lokalu 
- inwentaryzacja usterek w lokalach
- ekspertyzy budolane
- nadzór nad remontami
- nadzór nad usuwaniem usterek

DLA FIRM:
- nadzór inwestorski
- kosztorysowanie robót budowlanych
- opinie techniczne
- ekspertyzy w zakresie budownictwa kubaturowego
- odbiory rusztowań
- kontrola  budowy
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY