Co do zasady nasze usługi świadczone są odpłatnie.

Jednak w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych trudną sytuacją materialną osoby potrzebującej porady z zakresu budownictwa świadczymy usługi nieodpłatnie lub za symboliczną złotówkę.

Są to najczęściej porady z zakresu prawa budowlanego, zgodności rozwiązań budowlanych z prawem i przepisami szczególnymi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY