http://www.pinb.pl/ - strona główna nadzoru budowlanego

http://www.pinb-grodzki.krakow.pl/ - powiatowy nadzór budowlany dla miasta Krakowa

http://www.pinb.powiat.krakow.pl/ - powiatowy nadzór budolany dla powiatu Krakowskiego

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414 - ustawa prawo budowlane

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY